Rác đã phân loại,cũng là tài nguyên!

Green Life là một tổ chức bảo vệ môi trường, được ra đời với sứ mệnh cung cấp giải pháp sống xanh và phân loại rác tại nguồn cho người dân ở các thành phố lớn, mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm 50% lượng rác thải ra môi trường ở Hà Nội.

Xem Thêm...

Giải pháp khuyến khích phân loại rác tại nguồn

Green Life tổ chức các hoạt động “Đổi rác lấy quà” định kỳ hàng tháng để tạo dựng và duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn cho người dân. Khi mọi người phân riêng và vệ sinh khô và sạch các loại rác có thể tái chế, rồi đem đến điểm tổ chức sự kiện của Green Life, sẽ đổi được các phần quà Xanh.

 

Xem Thêm...

Lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng

Để Green Life có thể thực hiện được sứ mệnh của mình, cộng đồng chính là nền tảng của sự thay đổi. Chỉ khi chúng ta tạo ra một cộng đồng có ý thức và trách nhiệm với môi trường, thì khi đó mỗi hành động xanh của chúng ta mới có sức lan tỏa. Bạn có sẵn sàng cùng chúng tớ rèn luyện và duy trì thói quen sống xanh mỗi ngày?

 


Xem Thêm…

 

 CÁC CON SỐ NỔI BẬT

 
0
Sự kiện
+
0
Tấn rác được thu gom
+
0
Người tham gia
+
0
Tủ sách cộng đồng

 

Lượng rác thải được tái chế giúp cho

 
0
Cây xanh được cứu
0
m3 nước được tiết kiệm
0
Lít dầu được tiết kiệm
0
kW điện được tiết kiệm